Skatteregler For Gaver Til Ansatte Og Kunder

Julegaver til de ansatte

Å gi en julegave med omtanke til dine ansatte er en gyllen anledning til å vise takknemmelighet for innsatsen i året som er gått. Men hva regnes egentlig som gaver og hvor mye er det lov til å gi?

For å gjøre det enklere for deg har vi laget en enkel oversikt over skattereglene som gjelder for gaver til ansatte.

Dette må du vite:

  • Hva regnes som en gave?

En gave kan være alt fra interiør, opplevelser, elektronikk eller gavekort, så lenge gavekortet ikke kan veksles inn i penger.

  • Gaver opptil 5000 kroner:

Gaver som koster inntil 5000 kroner i verdi er skattefrie for mottakeren, og fradragsberettiget for arbeidsgiver.

  • Gaver over 5000 kroner:

Hvis gavens verdi overstiger beløpsgrensen på kr 5 000,- må den ansatte betale skatt av beløpet som overstiger grensen. Beløpsgrensen gjelder samlet for alle gaver fra både arbeidsgiver og eventuelle tredjeparter (leverandører, kunder eller andre selskap i samme konsern).

  • Særskilte beløpsgrenser:

Den årlige 5000 kroners-grensen gjelder for alle gaver som arbeidsgiver gir til sine ansatte, bortsett fra gaver i forbindelse med jubileum o.l. Disse gavene har egne skattefrie beløp.

Ved bryllup, pensjon, avslutning av arbeidsforhold etter minst 10 år og runde bursdager (50, 60, 70 eller 80) er det en beløpsgrense på kr 4000.

Flere detaljer om regelverket kan leses her.

Hva med kundegaver?

Mange velger å gi kunder og samarbeidspartnere en liten påskjønnelse til jul.

I følge skatteforskriften er gaver i utgangspunktet ikke fradragsberettiget, verken skattemessig eller mva-messig. Det finnes imidlertid noen få unntak fra regelen som gir rett til fradrag;

  1. Små oppmerksomhetsgaver som blomster eller konfekt med en verdi som er lavere enn beløpsgrensen på kr. 289 (2023) er skattemessig fradragsberettiget for selskapet og ikke skattepliktig for mottaker 
  2. Reklameartikler som er tydelig merket med selskapets navn eller firmalogo med en verdi som er lavere enn beløpsgrensen på kr. 289 kan regnes som reklame og gi skattefradrag. Kostnader til gavegjenstander med firmalogo anses som en fradragsberettiget reklamekostnad.

Dersom gaven koster mer enn 289 kr, er det innberetningspliktig for mottakeren av gaven og bedriften har ikke krav på fradrag.

Ta kontakt med oss i dag, og vi hjelper dere med årets kjøp av julegaver.

Hei! Takk for julegavesesongen 2023. Vi åpner igjen i september 2024. I mellomtiden kan dere bruke vår nettside norgesprofil.no

X